GỐM SỨ BÁT TRÀNG

Hỗ trợ&đặt hàng

GỐM SỨ HOÀNG GIA
Chén đựng gia vị Tam Thái vẽ hoa sen đường kính 8cm

Giảm 0%

Giá niêm yết: 38,000
38 Gi KM.000
Bộ ấm chén vẽ hoa Sen - men giả cổ

Giảm 0%

Giá niêm yết: 950,000
950 Gi KM.000
Bộ bàn ăn Tam Thái vẽ chuồn chuồn

Giảm 0%

Giá niêm yết: 2,250,000
2.250 Gi KM.000
Bộ trà quai gốm vẽ hoa đào

Giảm 0%

Giá niêm yết: 550,000
550 Gi KM.000
Bộ trà Tam Thái quai mây vẽ chuồn chuồn

Giảm 0%

Giá niêm yết: 600,000
600 Gi KM.000
Bộ trà Tam Thái vẽ hoa cúc liền khay

Giảm 0%

Giá niêm yết: 600,000
600 Gi KM.000
Chén cơm Tam Thái vẽ hoa cúc đỏ

Giảm 0%

Giá niêm yết: 38,000
38 Gi KM.000
Chén sâm

Giảm 0%

Giá niêm yết: 58,000
58 Gi KM.000
Đĩa Tam Thái vẽ chuồn chuồn

Giảm 0%

Giá niêm yết: 53,000
53 Gi KM.000
Đĩa Tam Thái vẽ hoa cúc

Giảm 0%

Giá niêm yết: 53,000
53 Gi KM.000
Hủ đựng gia vị Tam Thái vẽ hoa cúc đỏ

Giảm 0%

Giá niêm yết: 18,000
18 Gi KM.000
Hử đựng gia vị vẽ hoa cúc

Giảm 0%

Giá niêm yết: 18,000
18 Gi KM.000
Khay đựng gia vị Tam Thái vẽ hoa cúc

Giảm 0%

Giá niêm yết: 23,000
23 Gi KM.000
Khay đựng gia vị Tam Thái vẽ hoa cúc xanh

Giảm 0%

Giá niêm yết: 23,000
23 Gi KM.000
Ly cà phê Capuchino vẽ hoa văn cổ

Giảm 0%

Giá niêm yết: 99,000
99 Gi KM.000
Ly uống trà Lipton vẽ hoa văn cổ

Giảm 0%

Giá niêm yết: 60,000
60 Gi KM.000
Ly uống trà vẽ hoa văn khoai môn cổ -vẽ tay

Giảm 0%

Giá niêm yết: 88,000
88 Gi KM.000
Tách Capuchi vẽ hoa văn cổ

Giảm 0%

Giá niêm yết: 55,000
55 Gi KM.000
Tô hoa văn cổ Tam Thái vẽ chuồn chuồn đỏ

Giảm 0%

Giá niêm yết: 158,000
158 Gi KM.000
Trọn bộ bàn ăn hoa văn cổ hoa cúc xanh

Giảm 0%

Giá niêm yết: 2,200,000
2.200 Gi KM.000
Trọn Bộ Ấm Trà Bọc Đồng

Giảm 0%

Giá niêm yết: 6,000,000
6.000 Gi KM.000
Lọ Lục Bình Phúc Lộc Thọ Men Rạn Cổ Cao 1,75m

Giảm 0%

Giá niêm yết: 8,900,000
8.900 Gi KM.000
Bộ Trà Rồng Men Xanh

Giảm 0%

Giá niêm yết: 4,200,000
4.200 Gi KM.000
Lọ Lục Bình Phúc Mãn Đường Cao 1,6m

Giảm 0%

Giá niêm yết: 11,000,000
11.000 Gi KM.000
Lọ Lục Bình Phú Quý Cao 1,55m

Giảm 0%

Giá niêm yết: 4,000,000
4.000 Gi KM.000
Lọ Lục Bình PHú Quý Men Rạn Cổ Cao 1,75m

Giảm 0%

Giá niêm yết: 6,490,000
6.490 Gi KM.000
Lọ Lục Bình Sơn Thủy Hữu Tình Cao 1,6m

Giảm 0%

Giá niêm yết: 37,000,000
37.000 Gi KM.000
Lọ Lục Bình Sơn Thủy Hữu Tình Men Bóng Cao 1,75m

Giảm 0%

Giá niêm yết: 4,900,000
4.900 Gi KM.000
Lọ Lục Bình Tứ Cảnh Men Rạn Cao 1,85m

Giảm 0%

Giá niêm yết: 30,000,000
30.000 Gi KM.000
Lọ Lục Bình Tứ Cảnh Nổi Men Bóng Cao 1,55m

Giảm 0%

Giá niêm yết: 9,000,000
9.000 Gi KM.000
Lọ Lục Bình Tứ Linh Men Rạn Cao 1,4m

Giảm 0%

Giá niêm yết: 6,900,000
6.900 Gi KM.000
Lọ Lục Bình Tùng Cúc Trúc Mai

Giảm 0%

Giá niêm yết: 8,990,000
8.990 Gi KM.000
Lọ Lục Bình Vạn Sự Như Ý Men Bóng

Giảm 0%

Giá niêm yết: 15,000,000
15.000 Gi KM.000
Lọ Lục Bình Vẽ Bách Nhi Đồ Men Lam Cổ

Giảm 0%

Giá niêm yết: 35,000,000
35.000 Gi KM.000
Lọ Lục Bình Vẽ Sơn Thủy Men Màu

Giảm 0%

Giá niêm yết: 12,000,000
12.000 Gi KM.000
Lục Bình Vẽ Cảnh Tùng Chùa Men Màu

Giảm 0%

Giá niêm yết: 12,000,000
12.000 Gi KM.000
Lục Bình Vẽ Cảnh Tùng Công Men Màu

Giảm 0%

Giá niêm yết: 12,500,000
12.500 Gi KM.000
Lọ Lục Bình Vẽ Cảnh Tùng Hạc Men Màu

Giảm 0%

Giá niêm yết: 12,000,000
12.000 Gi KM.000
Lọ Lục Bình Vẽ Chim Công Men Rạn Cổ

Giảm 0%

Giá niêm yết: 20,000,000
20.000 Gi KM.000
Lục Bình Vẽ Lý Ngư Vọng Nguyệt Men Rạn Cổ

Giảm 0%

Giá niêm yết: 20,000,000
20.000 Gi KM.000
Lọ Lục Bình Vẽ Phúc Lộc Thọ Men Rạn Cổ Cao 1,85m

Giảm 0%

Giá niêm yết: 8,490,000
8.490 Gi KM.000
Lọ Lục Bình Vẽ Tứ Cảnh Cao 1,6m

Giảm 0%

Giá niêm yết: 9,000,000
9.000 Gi KM.000
Lục Bình Vẽ Tứ Cảnh Chim Muông Men Bóng Cao 1,4m

Giảm 0%

Giá niêm yết: 7,000,000
7.000 Gi KM.000
Lọ Lục Bình Vẽ Tứ Cảnh Men Rạn Cổ Cao 1,2m

Giảm 0%

Giá niêm yết: 4,200,000
4.200 Gi KM.000
Lọ Lục Bình Vẽ Tứ Cảnh Men Bóng Cao 1,8m

Giảm 0%

Giá niêm yết: 25,000,000
25.000 Gi KM.000
Lọ Lục Bình Vẽ Tứ Linh Men Lam Cổ Cao Cấp

Giảm 0%

Giá niêm yết: 50,000,000
50.000 Gi KM.000
Lọ Lục Bình In Hình Công Cò

Giảm 0%

Giá niêm yết: 9,000,000
9.000 Gi KM.000
Lọ Lục Bình Cây Đào Nổi

Giảm 0%

Giá niêm yết: Liên hệ
Lin hệ
Lọ Lục Bình Phúc Lộc Bát Tràng

Giảm 0%

Giá niêm yết: Liên hệ
Lin hệ
Tiểu Lục Bình Phúc Lộc Thọ Cao 56cm

Giảm 0%

Giá niêm yết: 2,800,000
2.800 Gi KM.000
Tiểu Lục Bình Vẽ Chim Công, Hoa Đào

Giảm 0%

Giá niêm yết: 3,000,000
3.000 Gi KM.000
Tiểu Lục Bình Vẽ Chim Công, Hoa Đào

Giảm 0%

Giá niêm yết: 3,000,000
3.000 Gi KM.000
Tiểu Lục Bình Vẽ Chim Hoa Cao 42cm

Giảm 0%

Giá niêm yết: 990,000
990 Gi KM.000
Tiểu Lục Bình Vẽ Phúc Lộc Thọ Cao 64cm

Giảm 0%

Giá niêm yết: 3,700,000
3.700 Gi KM.000
Tiểu Lục Bình Vẽ Trúc Lâm Thất Hiền Cao 55cm

Giảm 0%

Giá niêm yết: 4,000,000
4.000 Gi KM.000
Tiểu Lục Bình Vẽ Tứ Cảnh Cao 53cm

Giảm 0%

Giá niêm yết: 1,350,000
1.350 Gi KM.000
Tiểu Lục Bình Vẽ Tùng Công

Giảm 0%

Giá niêm yết: 3,700,000
3.700 Gi KM.000
Tiểu Lục Bình Vẽ Tùng Công Cao 89cm

Giảm 0%

Giá niêm yết: 4,200,000
4.200 Gi KM.000
Tiểu Lục Bình Vẽ Tùng Hạc Cao 42cm

Giảm 0%

Giá niêm yết: 2,500,000
2.500 Gi KM.000
Tiểu Lục Bình Vẽ Tùng Hạc Cao 48cm

Giảm 0%

Giá niêm yết: 3,200,000
Lin hệ
Tiểu Lục Bình Vẽ Tùng Hạc Cao 55cm

Giảm 0%

Giá niêm yết: 1,800,000
1.800 Gi KM.000
Ly sứ trắng quai chữ C

Giảm 0%

Giá niêm yết: 38,000
38 Gi KM.000
Ly sứ quai chữ C 02A

Giảm 0%

Giá niêm yết: 38,000
38 Gi KM.000
Ly sứ qoai C lồi đáy 02B

Giảm 0%

Giá niêm yết: Liên hệ
Lin hệ
Ly sứ quai chữ C

Giảm 0%

Giá niêm yết: 45,000
45 Gi KM.000
Ly sứ quai trái tim

Giảm 0%

Giá niêm yết: 42,000
42 Gi KM.000
Ly chóp lửa

Giảm 0%

Giá niêm yết: 58,000
58 Gi KM.000
Trọn bộ ly chóp lửa và hộp

Giảm 0%

Giá niêm yết: 63,000
63 Gi KM.000
Ly sứ men màu cao cấp 01

Giảm 0%

Giá niêm yết: 63,000
63 Gi KM.000
Ly sứ men màu cao cấp 02

Giảm 0%

Giá niêm yết: 63,000
63 Gi KM.000
Ly sứ men màu cao cấp + đĩa 03

Giảm 0%

Giá niêm yết: 68,000
68 Gi KM.000
Ly sứ men màu cao cấp + đĩa 04

Giảm 0%

Giá niêm yết: 68,000
68 Gi KM.000
Ly sứ quai kiểu

Giảm 0%

Giá niêm yết: 45,000
45 Gi KM.000
Lọ lục bình H35 dáng lùn, R16

Giảm 0%

Giá niêm yết: 920,000
920 Gi KM.000
Ly sứ miệng loe

Giảm 0%

Giá niêm yết: 48,000
48 Gi KM.000
Ly capuchino 02

Giảm 0%

Giá niêm yết: 50,000
50 Gi KM.000
Ly capuchino 02

Giảm 0%

Giá niêm yết: 55,000
55 Gi KM.000
Ly capuchino xanh rêu 01

Giảm 0%

Giá niêm yết: 76,000
76 Gi KM.000
Ly capuchino 03

Giảm 0%

Giá niêm yết: 76,000
76 Gi KM.000
Ly espresso

Giảm 0%

Giá niêm yết: 37,000
37 Gi KM.000
Ly expresso + đĩa

Giảm 0%

Giá niêm yết: 57,000
57 Gi KM.000
Ly latte

Giảm 0%

Giá niêm yết: 34,000
34 Gi KM.000
Ly latte đáy nhỏ

Giảm 0%

Giá niêm yết: 77,000
77 Gi KM.000
Ly sứ QT 01

Giảm 0%

Giá niêm yết: 1,222
Lin hệ
Ly sứ QT 02

Giảm 0%

Giá niêm yết: 333
Lin hệ
Ly sứ QT 03

Giảm 0%

Giá niêm yết: 555
Lin hệ
Ly sứ QT 04

Giảm 0%

Giá niêm yết: 344
Lin hệ
Tam thái- ly vẽ chuồn chuồn

Giảm 0%

Giá niêm yết: 60,000
60 Gi KM.000
Tam thái- ly vẽ chuồn chuồn 01

Giảm 0%

Giá niêm yết: 65,000
65 Gi KM.000
Tam thái- Ly vẽ chuồn chuồn 02

Giảm 0%

Giá niêm yết: 70,000
70 Gi KM.000
Tam thái- ly vẽ chuồn chuồn 03

Giảm 0%

Giá niêm yết: 80,000
80 Gi KM.000
Tam thái- Ly vẽ hoa cúc 01

Giảm 0%

Giá niêm yết: 75,000
75 Gi KM.000
Tam thái- Ly vẽ hoa cúc 02

Giảm 0%

Giá niêm yết: 65,000
65 Gi KM.000
Tam thái- Ly vẽ hoa cúc 03

Giảm 0%

Giá niêm yết: 80,000
80 Gi KM.000
Bộ Tranh Tứ Quý Tùng - Cúc - Trúc - Mai

Giảm 0%

Giá niêm yết: 5,400,000
5.400 Gi KM.000
Bát con ăn cơm bát tràng 08

Giảm 0%

Giá niêm yết: 35,000
35 Gi KM.000
Tranh Đất Đỏ 01

Giảm 0%

Giá niêm yết: 890,000
890 Gi KM.000
Bát con ăn cơm bát tràng lá vàng 09

Giảm 0%

Giá niêm yết: 35,000
35 Gi KM.000
Tranh Đất Đỏ 02

Giảm 0%

Giá niêm yết: 890,000
890 Gi KM.000
Bát con ăn cơm bát tràng VẼ TRÚC 11

Giảm 0%

Giá niêm yết: 35,000
35 Gi KM.000
Tranh Đất Đỏ 03

Giảm 0%

Giá niêm yết: 890,000
890 Gi KM.000
Bát con ăn cơm bát tràng VẼ TRÚC 12

Giảm 0%

Giá niêm yết: 35,000
35 Gi KM.000
Tranh Đất Đỏ 04

Giảm 0%

Giá niêm yết: 890,000
890 Gi KM.000
Bát con ăn cơm bát tràng VẼ TRÚC 13

Giảm 0%

Giá niêm yết: 35,000
35 Gi KM.000
Tranh Đất Đỏ 05

Giảm 0%

Giá niêm yết: 890,000
890 Gi KM.000
Bộ ấm chén vẽ hoa Sen - men giả cổ

Giảm 0%

Giá niêm yết: Liên hệ
Lin hệ
Tranh Đất Đỏ 06

Giảm 0%

Giá niêm yết: 890,000
890 Gi KM.000
Bộ đồ ăn Bát Tràng hoa bướm - Men trắng

Giảm 0%

Giá niêm yết: 2,800,000
2.800 Gi KM.000
Tranh Đất Đỏ 07

Giảm 0%

Giá niêm yết: 890,000
890 Gi KM.000
Bộ đồ ăn Bát Tràng vẽ Phượng - men lam cổ

Giảm 0%

Giá niêm yết: 2,590,000
2.590 Gi KM.000
Tranh Đất Đỏ 08

Giảm 0%

Giá niêm yết: 890,000
890 Gi KM.000
Bộ đồ ăn Bát Tràng- Vòng tròn hạnh phúc

Giảm 0%

Giá niêm yết: 1,650,000
1.650 Gi KM.000
Tranh Đất Đỏ 09

Giảm 0%

Giá niêm yết: 890,000
890 Gi KM.000
Tranh Đất Đỏ 10

Giảm 0%

Giá niêm yết: 890,000
890 Gi KM.000
 Tho đựng cơm gốm Bát Tràng phong cách Nhật

Giảm 0%

Giá niêm yết: 330,000
330 Gi KM.000
Tranh Sứ Cảnh Mục Đồng

Giảm 0%

Giá niêm yết: 7,900,000
7.900 Gi KM.000
 Tô cổ đựng canh gốm Bát Tràng phong cách Nhật 01

Giảm 0%

Giá niêm yết: 145,000
145 Gi KM.000
Tranh Vẽ Đồng Quê Việt Nam

Giảm 0%

Giá niêm yết: 1,700,000
1.700 Gi KM.000
 Tô dáng cổ đựng canh phong cách Nhật 02

Giảm 0%

Giá niêm yết: 190,000
190 Gi KM.000
Tranh Trúc Mai - khổ ngang - rộng 103cm - cao 67cm

Giảm 0%

Giá niêm yết: 2,500,000
2.500 Gi KM.000
Tô nông đựng canh gốm Bát Tràng phong cách Nhật số 1

Giảm 0%

Giá niêm yết: 190,000
190 Gi KM.000
Tranh Tứ quý - men đen trắng - cao 1m, rộng 50cm

Giảm 0%

Giá niêm yết: 4,600,000
4.600 Gi KM.000
Tô nông đựng canh gốm Bát Tràng phong cách Nhật số 2

Giảm 0%

Giá niêm yết: Liên hệ
Lin hệ
Tranh tứ quý Tùng - Cúc - Trúc - Mai đắp nổi - rộng 34cm - cao 56cm

Giảm 0%

Giá niêm yết: 2,200,000
2.200 Gi KM.000
 Tô nông đựng canh gốm Bát Tràng phong cách Nhật số 3

Giảm 0%

Giá niêm yết: 60,000
60 Gi KM.000
Tranh tứ quý Tùng - Cúc - Trúc - Mai đắp nổi - rộng 55cm - cao 132cm

Giảm 0%

Giá niêm yết: 7,500,000
7.500 Gi KM.000
 Tô nông loe miệng phong cách Nhật  số 1

Giảm 0%

Giá niêm yết: 220,000
220 Gi KM.000
 Tô nông loe miệng số 2 gốm Bát Tràng phong cách Nhật

Giảm 0%

Giá niêm yết: 180,000
180 Gi KM.000
Tranh vẽ cảnh đồng quê 03 - cao 42cm, rộng 66cm

Giảm 0%

Giá niêm yết: 1,900,000
1.900 Gi KM.000
Ống đựng tăm tam thái - vẽ sen

Giảm 0%

Giá niêm yết: 50,000
50 Gi KM.000
Tranh vẽ cảnh đồng quê 11 - cao 25cm, rộng 30cm

Giảm 0%

Giá niêm yết: 1,250,000
1.250 Gi KM.000
Ống tiêu - vẽ sen

Giảm 0%

Giá niêm yết: 25,000
25 Gi KM.000
Tranh vẽ cảnh đồng quê - cao 42cm, rộng 66cm

Giảm 0%

Giá niêm yết: 1,900,000
1.900 Gi KM.000
Tranh vẽ cảnh phố cổ 01 - cao 42cm, rộng 66cm

Giảm 0%

Giá niêm yết: 1,900,000
1.900 Gi KM.000
Bát Cúng Bát Tràng Long Phụng

Giảm 0%

Giá niêm yết: Liên hệ
Lin hệ
Bát Cúng Bát Tràng MNV

Giảm 0%

Giá niêm yết: Liên hệ
Lin hệ
 Bát cơm - vẽ sen

Giảm 0%

Giá niêm yết: 35,000
35 Gi KM.000
Bát hương rồng nổi S16

Giảm 0%

Giá niêm yết: 552,000
552 Gi KM.000
 Bát đựng mắm - vẽ sen - đường kính 8cm

Giảm 0%

Giá niêm yết: 20,000
20 Gi KM.000
Bát Hương vẽ rồng nổi 18cm

Giảm 0%

Giá niêm yết: 644,000
644 Gi KM.000
 Bộ đồ ăn vẽ Sen Tam Thái

Giảm 0%

Giá niêm yết: Liên hệ
Lin hệ
Bát Hương vẽ rồng nổi 20cm

Giảm 0%

Giá niêm yết: 759,000
759 Gi KM.000
Đĩa bầu dục vẽ sen Tam Thái - dài 26cm,rộng 17cm

Giảm 0%

Giá niêm yết: 100,000
100 Gi KM.000
Bát hương rồng nổi S22

Giảm 0%

Giá niêm yết: 805,000
805 Gi KM.000
Đĩa bầu dục vẽ sen Tam Thái - dài 28cm ,rộng 18,5cm

Giảm 0%

Giá niêm yết: 120,000
120 Gi KM.000
Bình mini

Giảm 0%

Giá niêm yết: 140,000
140 Gi KM.000
Đĩa bầu dục vẽ sen Tam Thái - dài 31cm ,rộng 21cm

Giảm 0%

Giá niêm yết: 150,000
150 Gi KM.000
Bát hương có đế gỗ

Giảm 0%

Giá niêm yết: Liên hệ
Lin hệ
Đĩa đựng gia vị - vẽ sen - đường kính 8cm

Giảm 0%

Giá niêm yết: 20,000
20 Gi KM.000
Chén cúng rồng tròn S1

Giảm 0%

Giá niêm yết: 37,000
37 Gi KM.000
Đĩa tròn vẽ sen Tam Thái - đường kính 13cm

Giảm 0%

Giá niêm yết: 35,000
35 Gi KM.000
Chén cúng rồng tròn S2

Giảm 0%

Giá niêm yết: 35,000
35 Gi KM.000
 Đĩa tròn vẽ sen Tam Thái - đường kính 14,5cm

Giảm 0%

Giá niêm yết: 40,000
40 Gi KM.000
Chén cúng sen tròn S1

Giảm 0%

Giá niêm yết: 53,000
53 Gi KM.000
 Đĩa vuông - vẽ sen Tam Thái - dài 12cm,rộng 12cm

Giảm 0%

Giá niêm yết: 60,000
60 Gi KM.000
Chén cúng sen tròn S2

Giảm 0%

Giá niêm yết: 46,000
46 Gi KM.000
Tô đựng canh - vẽ sen - đường kính 19cm,cao 9,5cm

Giảm 0%

Giá niêm yết: 100,000
100 Gi KM.000
Chóe Gốm Bát Tràng S5

Giảm 0%

Giá niêm yết: Liên hệ
Lin hệ
 Tô đựng canh TAM THÁI- vẽ sen - đường kính 18,5cm,cao 9cm

Giảm 0%

Giá niêm yết: 120,000
120 Gi KM.000
Chóe vẽ Sen S2

Giảm 0%

Giá niêm yết: 137,994
138 Gi KM.000
Chóe Cúng Vẽ rồng đắp nổi S3

Giảm 0%

Giá niêm yết: 300,000
300 Gi KM.000
 Tô nông đựng canh - vẽ sen - đường kính 31cm,cao 7cm

Giảm 0%

Giá niêm yết: 120,000
120 Gi KM.000
Chóe Vẽ Sen S4

Giảm 0%

Giá niêm yết: 78,000
78 Gi KM.000
Chóe Cúng Bát Tràng S2 Nổi

Giảm 0%

Giá niêm yết: 350,000
350 Gi KM.000
Chóe Vẽ Rồng Chân Dài Đắp Nổi

Giảm 0%

Giá niêm yết: 460,000
460 Gi KM.000
Đèn Dầu Aladanh S1

Giảm 0%

Giá niêm yết: 184,000
184 Gi KM.000
Đèn  Dầu Aladanh S2

Giảm 0%

Giá niêm yết: 145,000
145 Gi KM.000
Đèn Bầu Vẽ Sen

Giảm 0%

Giá niêm yết: 138,000
138 Gi KM.000
Đèn Vẽ Sen Chân Dài

Giảm 0%

Giá niêm yết: 138,000
138 Gi KM.000
Đèn Dầu vẽ rồng S3

Giảm 0%

Giá niêm yết: 78,000
78 Gi KM.000
Đèn Dầu vẽ rồng S3

Giảm 0%

Giá niêm yết: 135,000
135 Gi KM.000
Ấm chén

Giảm 0%

Giá niêm yết: 1,200,000
1.200 Gi KM.000
Đèn Dầu MNV

Giảm 0%

Giá niêm yết: Liên hệ
Lin hệ
Ấm chén gốm bộ ấm vuông - vẽ hoa đào - men cổ

Giảm 0%

Giá niêm yết: 600,000
600 Gi KM.000
Đèn Dầu dáng vuông S5

Giảm 0%

Giá niêm yết: 78,000
78 Gi KM.000
Ấm chén gốm bộ vại - vẽ chuồn chuồn - men cổ

Giảm 0%

Giá niêm yết: 600,000
600 Gi KM.000
Đèn Ống Trúc Vẽ Sen S2

Giảm 0%

Giá niêm yết: 154,000
154 Gi KM.000
Ấm chén trắng dáng bẹt - vẽ hoa tóc tiên

Giảm 0%

Giá niêm yết: 650,000
650 Gi KM.000
Đĩa Cảnh Trưng Bày Vẽ Sơn Thủy

Giảm 0%

Giá niêm yết: 450,000
450 Gi KM.000
Ấm Giả Cổ Phượng

Giảm 0%

Giá niêm yết: Liên hệ
Lin hệ
Đĩa Tròn Bát Tràng

Giảm 0%

Giá niêm yết: Liên hệ
Lin hệ
Ấm tích cao cấp Bát Tràng vẽ tay hoa dây - 1.25 lít

Giảm 0%

Giá niêm yết: 800,000
800 Gi KM.000
Đùi Đế Nổi S1

Giảm 0%

Giá niêm yết: 1,035,000
1.035 Gi KM.000
Ấm tích vẽ sơn thủy - men rạn cổ - bọc đồng - 1.5 lít

Giảm 0%

Giá niêm yết: 1,500,000
1.500 Gi KM.000
Đùi Đế Nổi S2

Giảm 0%

Giá niêm yết: 805,000
805 Gi KM.000
Ấm tích vẽ tay hoa sen - men lam cổ - bọc đồng - 1.5 lít

Giảm 0%

Giá niêm yết: 1,500,000
1.500 Gi KM.000
Đùi Đế Nổi S3

Giảm 0%

Giá niêm yết: 575,000
575 Gi KM.000
Ấm tích vẽ tay hoa sen - men lam cổ - không bọc đồng - 1.5 lít

Giảm 0%

Giá niêm yết: 1,100,000
1.100 Gi KM.000
Huệ Sen 30F

Giảm 0%

Giá niêm yết: 322,000
322 Gi KM.000
Ấm tích vẽ trúc lâm thất hiền - số 2 - bọc đồng

Giảm 0%

Giá niêm yết: 1,200,000
1.200 Gi KM.000
Huệ Sen 35F

Giảm 0%

Giá niêm yết: 598,000
598 Gi KM.000
Ấm tích vẽ trúc lâm thất hiền 1,25 lit - men xanh

Giảm 0%

Giá niêm yết: 850,000
850 Gi KM.000
Hủ gạo muỗi vẽ rồng S2

Giảm 0%

Giá niêm yết: 115,000
115 Gi KM.000
Hũ gạo muỗi vẽ rồng S1

Giảm 0%

Giá niêm yết: 157,989
158 Gi KM.000
Hủ gạo muỗi vẽ rồng S3

Giảm 0%

Giá niêm yết: 90,000
90 Gi KM.000
Khay Ấm Mini

Giảm 0%

Giá niêm yết: 250,000
250 Gi KM.000
Lọ Đựng Chè Vẽ Phong Cảnh

Giảm 0%

Giá niêm yết: 800,000
800 Gi KM.000
Lọ Lượn Bát Tràng MNV

Giảm 0%

Giá niêm yết: Liên hệ
Lin hệ
Bình bông dáng phích vẽ sen 30cm

Giảm 0%

Giá niêm yết: 368,000
368 Gi KM.000
Bình bông dáng phích 30cm

Giảm 0%

Giá niêm yết: 350,000
350 Gi KM.000
Bình Bông vẽ rồng đắp nổi - 35cm

Giảm 0%

Giá niêm yết: 850,000
850 Gi KM.000
Bình bông vẽ cúc 35cm

Giảm 0%

Giá niêm yết: 350,000
350 Gi KM.000
Bát tiền quai đồng

Giảm 0%

Giá niêm yết: Liên hệ
Lin hệ
Bình bông vẽ cá chép mem lam 35cm

Giảm 0%

Giá niêm yết: 300,000
300 Gi KM.000
Bộ ấm chén - màu trắng xanh - men lam cổ

Giảm 0%

Giá niêm yết: 500,000
500 Gi KM.000
Mâm Bồng Rồng Nổi 21cm

Giảm 0%

Giá niêm yết: 483,000
483 Gi KM.000
Bộ ấm chén - men lam cổ 2

Giảm 0%

Giá niêm yết: 550,000
550 Gi KM.000
Mâm Bồng Rồng Nổi 24cm

Giảm 0%

Giá niêm yết: 529,000
529 Gi KM.000
Bộ ấm chén - men rạn cổ bọc đồng 2

Giảm 0%

Giá niêm yết: 1,200,000
1.200 Gi KM.000
Mâm Bồng Rồng Nổi 30cm

Giảm 0%

Giá niêm yết: 805,000
805 Gi KM.000
Bộ ấm chén - men rạn cổ bọc đồng 1

Giảm 0%

Giá niêm yết: 1,100,000
1.100 Gi KM.000
Lục Bình Bát Tràng 32F

Giảm 0%

Giá niêm yết: 690,000
690 Gi KM.000
Bộ ấm chén dáng BATO số 2 - vẽ Cá - men cổ

Giảm 0%

Giá niêm yết: 500,000
500 Gi KM.000
Nậm 1 Bầu Đắp Nổi S1

Giảm 0%

Giá niêm yết: 450,000
450 Gi KM.000
BOM S3 97

Giảm 0%

Giá niêm yết: 268,000
268 Gi KM.000
Nậm 1 Bầu Đắp Nổi S2

Giảm 0%

Giá niêm yết: 360,000
360 Gi KM.000
Bộ ấm chén dáng Nhật - men rạn cổ bọc đồng - nghệ nhân

Giảm 0%

Giá niêm yết: 1,200,000
1.200 Gi KM.000
Nậm 1 Bầu Đắp Nổi S3

Giảm 0%

Giá niêm yết: 320,000
320 Gi KM.000
Bộ ấm chén dáng Nhật - men rạn cổ bọc đồng

Giảm 0%

Giá niêm yết: 1,000,000
1.000 Gi KM.000
Nậm 2 Bầu Đắp Nổi S1

Giảm 0%

Giá niêm yết: 345,000
345 Gi KM.000
Bộ ấm chén gốm Bát Tràng - Aladanh - lòng trắng

Giảm 0%

Giá niêm yết: 900,000
900 Gi KM.000
Nậm 2 Bầu Đắp Nổi S2

Giảm 0%

Giá niêm yết: 299,000
299 Gi KM.000
Bộ ấm chén gốm Bát Tràng - Aladanh - lòng xanh

Giảm 0%

Giá niêm yết: 1,200,000
1.200 Gi KM.000
Nậm 2 Bầu S1

Giảm 0%

Giá niêm yết: 161,000
161 Gi KM.000
Bộ ấm chén gốm dáng BATO số 2 - vẽ hoa đào - men cổ

Giảm 0%

Giá niêm yết: 500,000
500 Gi KM.000
Nậm 2 Bầu S2

Giảm 0%

Giá niêm yết: 138,000
138 Gi KM.000
Bộ ấm chén gốm quai ngang - vẽ Cá - men cổ

Giảm 0%

Giá niêm yết: 500,000
500 Gi KM.000
Nậm 2 Bầu S3

Giảm 0%

Giá niêm yết: 57,000
57 Gi KM.000
Ống Hướng S1

Giảm 0%

Giá niêm yết: 260,000
260 Gi KM.000
Ống Hướng S2

Giảm 0%

Giá niêm yết: 230,000
230 Gi KM.000
Ống Hương S3

Giảm 0%

Giá niêm yết: 190,000
190 Gi KM.000
Đèn Dầu Bát Tràng

Giảm 0%

Giá niêm yết: 360,000
360 Gi KM.000
Bộ ấm chén hoa lá xanh - dáng lùn

Giảm 0%

Giá niêm yết: 500,000
500 Gi KM.000
Bình bông dáng tỏi vẽ kĩ men xanh - 30cm

Giảm 0%

Giá niêm yết: 436,000
436 Gi KM.000
Bộ ấm chén hoa lá xanh - dáng lùn và phụ kiện

Giảm 0%

Giá niêm yết: 600,000
600 Gi KM.000
Bình bông dáng tỏi vẽ kĩ men xanh - 25cm

Giảm 0%

Giá niêm yết: 350,000
350 Gi KM.000
Bộ ấm chén hoa lá xanh - Men cổ - Dáng tròn

Giảm 0%

Giá niêm yết: 600,000
600 Gi KM.000
Trọn Bộ Đồ Thờ

Giảm 0%

Giá niêm yết: 7,800,000
7.800 Gi KM.000
Bộ ấm chén khắc chìm - Hoa sen

Giảm 0%

Giá niêm yết: 800,000
800 Gi KM.000
Bình Ngâm Rượu Vẽ Đồng Quê 20l

Giảm 0%

Giá niêm yết: 860,000
860 Gi KM.000
Bộ ấm chén men cổ vẽ chuồn chuồn

Giảm 0%

Giá niêm yết: 800,000
800 Gi KM.000
Bình Ngâm Rượu Vẽ Đồng Quê 30l

Giảm 0%

Giá niêm yết: 1,000,000
1.000 Gi KM.000
Bộ ấm chén men kem vẽ hoa đào bọc đồng - nghệ nhân

Giảm 0%

Giá niêm yết: 1,200,000
1.200 Gi KM.000
Bình Ngâm Rượu Vẽ Ngũ Lão Bình Đồ 100l

Giảm 0%

Giá niêm yết: 9,750,000
9.750 Gi KM.000
Bộ ấm chén men lam 4

Giảm 0%

Giá niêm yết: 500,000
500 Gi KM.000
Bình Ngâm Rượu Vẽ Ngũ Lão Bình Đồ 60l

Giảm 0%

Giá niêm yết: 2,400,000
2.400 Gi KM.000
Bộ ấm chén tống quai ngang - vẽ trúc lâm thất hiền

Giảm 0%

Giá niêm yết: 450,000
450 Gi KM.000
Bình Ngâm Rượu Vẽ Tùng Hươu 60l

Giảm 0%

Giá niêm yết: 2,350,000
2.350 Gi KM.000
Bộ ấm chén tống quai ngang bọc đồng - vẽ trúc lâm thất hiền

Giảm 0%

Giá niêm yết: 1,200,000
1.200 Gi KM.000
Chóe Men Lam Cổ Cao 50cm

Giảm 0%

Giá niêm yết: 2,500,000
2.500 Gi KM.000
Bộ ấm chén tử sa dáng chóp - men nâu - bọc đồng - không khay

Giảm 0%

Giá niêm yết: 1,500,000
1.500 Gi KM.000
Chóe Rượu Men Rạn Bát Tràng

Giảm 0%

Giá niêm yết: Liên hệ
Lin hệ
Bộ ấm chén vai vuông hoa mai trắng

Giảm 0%

Giá niêm yết: 600,000
600 Gi KM.000
Chóe Tứ Linh Men Rạn Cổ

Giảm 0%

Giá niêm yết: Liên hệ
Lin hệ
Chóe Vẽ Sen Hạc 15l

Giảm 0%

Giá niêm yết: 2,500,000
2.500 Gi KM.000
Bộ ấm chén vai vuông khắc hoa mai - đầy đủ phụ kiện

Giảm 0%

Giá niêm yết: 950,000
950 Gi KM.000
Chóe Vẽ Tùng Lộc 20l

Giảm 0%

Giá niêm yết: 2,800,000
2.800 Gi KM.000
Bộ ấm chén vung lõm bọc đồng - vẽ trúc lâm thất hiền

Giảm 0%

Giá niêm yết: 850,000
850 Gi KM.000
Dê Sứ Tài Lộc

Giảm 0%

Giá niêm yết: 1,290,000
1.290 Gi KM.000
Bộ ấm chén vuốt - men rạn cổ bọc đồng

Giảm 0%

Giá niêm yết: 900,000
900 Gi KM.000
Nghê Cõng Chữ Thọ

Giảm 0%

Giá niêm yết: 700,000
700 Gi KM.000
Bộ ấm chén vuốt bọc đồng số 2 - vẽ trúc lâm thất hiền

Giảm 0%

Giá niêm yết: 1,100,000
1.100 Gi KM.000
Bát cuốn thư

Giảm 0%

Giá niêm yết: 69,000
69 Gi KM.000
Nghê Ngồi Men Xanh Ngọc Cao 35cm

Giảm 0%

Giá niêm yết: 1,990,000
1.990 Gi KM.000
Bộ ấm chén vuốt số 2 - vẽ trúc lâm thất hiền

Giảm 0%

Giá niêm yết: 650,000
650 Gi KM.000
Bộ đồ ăn Bát Tràng 25 món - Cây trúc 1

Giảm 0%

Giá niêm yết: 1,850,000
1.850 Gi KM.000
Bát đựng mắm vẽ Phượng - men lam cổ

Giảm 0%

Giá niêm yết: 50,000
50 Gi KM.000
Nghê Ngồi Men Xanh Ngọc Cao 50cm

Giảm 0%

Giá niêm yết: 2,490,000
2.490 Gi KM.000
Bộ ấm tích cao cấp Bát Tràng vẽ tay hoa dây - men lam - 1.25 lít

Giảm 0%

Giá niêm yết: 1,500,000
1.500 Gi KM.000
Bát đựng mắm vẽ Trúc - men chàm

Giảm 0%

Giá niêm yết: 34,000
34 Gi KM.000
Nghê Sứ Men Xanh Ngọc Cao 50cm

Giảm 0%

Giá niêm yết: Liên hệ
Lin hệ
Bộ ấm tích cao cấp Bát Tràng vẽ tay hoa dây - men lam - 2 lít

Giảm 0%

Giá niêm yết: 1,550,000
1.550 Gi KM.000
Bát đựng mắm vẽ Tùng Hạc - men chàm

Giảm 0%

Giá niêm yết: 34,000
34 Gi KM.000
Nghê Sứ Men Xanh Ngọc Cao 70cm

Giảm 0%

Giá niêm yết: Liên hệ
Lin hệ
Bộ ấm tích vẽ hoa đào 1,3 lít

Giảm 0%

Giá niêm yết: 900,000
900 Gi KM.000
Bát tô - Vẽ hoa sen

Giảm 0%

Giá niêm yết: 34,000
34 Gi KM.000
Tượng Ngư Ông Vọng Nguyệt Cao 65cm

Giảm 0%

Giá niêm yết: 3,200,000
3.200 Gi KM.000
Bát tô đựng canh men chàm

Giảm 0%

Giá niêm yết: 250,000
250 Gi KM.000
Tượng Quan Công Ngự Rồng Cao 45cm

Giảm 0%

Giá niêm yết: 2,800,000
2.800 Gi KM.000
Bộ đồ ăn Bát Tràng - Bách thọ bách phúc

Giảm 0%

Giá niêm yết: 2,650,000
2.650 Gi KM.000
Tượng Phúc Lộc Thọ

Giảm 0%

Giá niêm yết: Liên hệ
Lin hệ
Bộ đồ ăn Bát Tràng - Mai vàng may mắn

Giảm 0%

Giá niêm yết: 1,750,000
1.750 Gi KM.000
Tì Hưu Men Xanh Ngọc

Giảm 0%

Giá niêm yết: 640,000
640 Gi KM.000
Bộ đồ ăn Bát Tràng - Vẽ chuồn chuồn - Trắng Xanh

Giảm 0%

Giá niêm yết: 3,650,000
3.650 Gi KM.000
Tượng 18 Vị La Hán S1 Cao 30cm

Giảm 0%

Giá niêm yết: 9,000,000
9.000 Gi KM.000
Bộ đồ ăn Bát Tràng - Vẽ hoa sen - Men lam

Giảm 0%

Giá niêm yết: 3,450,000
3.450 Gi KM.000
Tượng 18 Vị La Hán S2 Cao 30cm

Giảm 0%

Giá niêm yết: 9,000,000
9.000 Gi KM.000
Bộ bình nước xanh vẽ hoa anh đào trắng

Giảm 0%

Giá niêm yết: 1,500,000
1.500 Gi KM.000
Bộ đồ ăn Bát Tràng - Vẽ hoa sen - Men trắng

Giảm 0%

Giá niêm yết: 1,950,000
1.950 Gi KM.000
Tượng Chú Tiểu Ngồi Mõ Cao 35cm

Giảm 0%

Giá niêm yết: 650,000
650 Gi KM.000
Bộ pha trà hướng thiện - vẽ hoa sen - đầy đủ phụ kiện

Giảm 0%

Giá niêm yết: 1,200,000
1.200 Gi KM.000
Bộ đồ ăn Bát Tràng 25 món - Hoa hướng dương

Giảm 0%

Giá niêm yết: 1,800,000
1.800 Gi KM.000
Tượng Cóc Thần Tài

Giảm 0%

Giá niêm yết: 500,000
500 Gi KM.000
Bộ pha trà hướng thiện - vẽ hoa sen

Giảm 0%

Giá niêm yết: 500,000
500 Gi KM.000
Bộ đồ ăn Bát Tràng 25 món - Hoa mai vàng

Giảm 0%

Giá niêm yết: 1,800,000
1.800 Gi KM.000
Tượng Cóc Thần Tài Men Rạn C

Giảm 0%

Giá niêm yết: 500,000
500 Gi KM.000
Bộ đồ ăn Bát Tràng 25 món - Lá đôi

Giảm 0%

Giá niêm yết: 1,800,000
1.800 Gi KM.000
Tượng Đạt Ma Men Da Lươn Cao 85cm

Giảm 0%

Giá niêm yết: 7,000,000
7.000 Gi KM.000
Bộ vại bọc đồng men cổ - vẽ trúc lâm thất hiền

Giảm 0%

Giá niêm yết: 1,000,000
1.000 Gi KM.000
Bát ăn cơm - Vẽ hoa sen 04

Giảm 0%

Giá niêm yết: 50,000
50 Gi KM.000
Bộ đồ ăn Bát Tràng 37 món - Hoa đào

Giảm 0%

Giá niêm yết: 2,150,000
2.150 Gi KM.000
Tượng Di Lặc Cưỡi Cá Chép hóa Rồng

Giảm 0%

Giá niêm yết: 2,000,000
2.000 Gi KM.000
Bộ vại bọc đồng men rạn cổ - vẽ trúc sơn thủy

Giảm 0%

Giá niêm yết: 1,200,000
1.200 Gi KM.000
Bộ đồ ăn Bát Tràng 37 món - lá xanh

Giảm 0%

Giá niêm yết: 2,150,000
2.150 Gi KM.000
Tượng Di Lặc Cưỡi Rồng Cao 70cm

Giảm 0%

Giá niêm yết: 5,500,000
5.500 Gi KM.000
Bộ trà

Giảm 0%

Giá niêm yết: 950,000
950 Gi KM.000
Bộ đồ ăn Bát Tràng 100 chữ Thọ - men lam cổ - bọc đồng

Giảm 0%

Giá niêm yết: 2,950,000
2.950 Gi KM.000
Tượng Di Lặc Gánh Tiền Đào

Giảm 0%

Giá niêm yết: 2,000,000
2.000 Gi KM.000
Bộ đồ ăn Bát Tràng hoa bướm - Men trắng

Giảm 0%

Giá niêm yết: 2,800,000
2.800 Gi KM.000
Tượng Di Lặc Gánh Tiền Đào - Men Rạn

Giảm 0%

Giá niêm yết: 2,000,000
2.000 Gi KM.000
Tách Cafe thấp nhiều màu cao12.5cm, rộng 8 cm

Giảm 0%

Giá niêm yết: 102,000
102 Gi KM.000
Bộ đồ ăn Bát Tràng vẽ cảnh Tùng Hạc - men chàm cổ

Giảm 0%

Giá niêm yết: 2,950,000
2.950 Gi KM.000
Tượng Di Lặc Gánh Tiền Hồ Lô Đào Men rạn Cao 52cm

Giảm 0%

Giá niêm yết: 2,000,000
2.000 Gi KM.000
Tượng Di Lặc Long Quy Cao 45cm

Giảm 0%

Giá niêm yết: 1,990,000
1.990 Gi KM.000
Bộ đồ ăn Bát Tràng vẽ Trúc - men chàm

Giảm 0%

Giá niêm yết: 1,990,000
1.990 Gi KM.000
Tượng Di Lặc Ngồi Bệ Đá Cao 65cm

Giảm 0%

Giá niêm yết: 5,500,000
5.500 Gi KM.000
Bộ đồ ăn Bát Tràng- Vòng tròn hạnh phúc

Giảm 0%

Giá niêm yết: 1,650,000
1.650 Gi KM.000
Tượng Di Lặc Ngồi Kỳ Lân Cao 70cm

Giảm 0%

Giá niêm yết: 4,500,000
4.500 Gi KM.000
Đĩa bầu dục đựng đồ ăn vẽ Trúc - men chàm

Giảm 0%

Giá niêm yết: 220,000
220 Gi KM.000
Tượng Song Mã

Giảm 0%

Giá niêm yết: Liên hệ
Lin hệ
Bát con ăn cơm Bát Tràng 08

Giảm 0%

Giá niêm yết: 35,000
35 Gi KM.000
Đĩa bầu dục đựng đồ ăn vẽ Tùng Hạc - men chàm

Giảm 0%

Giá niêm yết: 220,000
220 Gi KM.000
Tượng Khổng Minh Cao 80cm

Giảm 0%

Giá niêm yết: 3,200,000
3.200 Gi KM.000
Tượng Khổng Minh Cao 90cm

Giảm 0%

Giá niêm yết: 4,000,000
4.000 Gi KM.000
Mâm bồng vẽ rồng phượng 14cm - mem lam

Giảm 0%

Giá niêm yết: 90,000
90 Gi KM.000
Tượng Kỳ Lân May Mắn

Giảm 0%

Giá niêm yết: Liên hệ
Lin hệ
Đĩa đựng đồ ăn vẽ Trúc - men chàm - dáng đĩa bằng

Giảm 0%

Giá niêm yết: 70,000
70 Gi KM.000
Tượng Long Quy Men Rạn Cao 35cm

Giảm 0%

Giá niêm yết: 1,200,000
1.200 Gi KM.000
Đĩa đựng đồ ăn vẽ Trúc - men chàm - dáng đĩa bằng

Giảm 0%

Giá niêm yết: 170,000
170 Gi KM.000
Tượng Nghê Chó Cao 20cm

Giảm 0%

Giá niêm yết: 500,000
500 Gi KM.000
Đĩa đựng đồ ăn vẽ Trúc - men chàm - dáng đĩa sâu lòng

Giảm 0%

Giá niêm yết: 150,000
150 Gi KM.000
Tượng Phật Đản Sinh

Giảm 0%

Giá niêm yết: 1,500,000
1.500 Gi KM.000
Tượng Phúc Lộc Thọ Đắp Nổi Tứ Linh

Giảm 0%

Giá niêm yết: 8,950,000
8.950 Gi KM.000
Đĩa đựng đồ ăn vẽ Tùng Hạc - men chàm - dáng đĩa bằng

Giảm 0%

Giá niêm yết: 170,000
170 Gi KM.000
Tượng Phúc Lộc Thọ Men Rạn Cao 45cm

Giảm 0%

Giá niêm yết: 900,000
900 Gi KM.000
Cô Gái S2 92

Giảm 0%

Giá niêm yết: 159,000
159 Gi KM.000
Tượng Phúc Lộc Thọ Men Rạn Cổ Cao 70 cm

Giảm 0%

Giá niêm yết: 7,800,000
7.800 Gi KM.000
Đĩa đựng gia vị 100 chữ Thọ - men lam cổ

Giảm 0%

Giá niêm yết: 50,000
50 Gi KM.000
Tượng Quan Công Cao 90cm

Giảm 0%

Giá niêm yết: 5,000,000
5.000 Gi KM.000
Đĩa đựng gia vị vẽ trúc

Giảm 0%

Giá niêm yết: 34,000
34 Gi KM.000
Tượng Tam Đa Cao 40cm

Giảm 0%

Giá niêm yết: 2,500,000
2.500 Gi KM.000
Đĩa đựng gia vị vẽ Tùng Hạc - men chàm

Giảm 0%

Giá niêm yết: 34,000
34 Gi KM.000
Tượng Tam Đa Cao 54cm

Giảm 0%

Giá niêm yết: 3,000,000
3.000 Gi KM.000
Đĩa tròn đường kính 18cm - vẽ hoa sen - men trắng

Giảm 0%

Giá niêm yết: 120,000
120 Gi KM.000
Tượng Tam Đa Cao 60cm

Giảm 0%

Giá niêm yết: 3,500,000
3.500 Gi KM.000
 Bát đựng mắm gốm Bát Tràng phong cách Nhật

Giảm 0%

Giá niêm yết: Liên hệ
Lin hệ
Tượng Tam Đa Cao 65cm

Giảm 0%

Giá niêm yết: 3,600,000
3.600 Gi KM.000
 Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng phong cách Nhật  - GIẢ NHẬT

Giảm 0%

Giá niêm yết: 1,790,000
1.790 Gi KM.000
Tượng Tam Đa Cao 100cm

Giảm 0%

Giá niêm yết: 15,000,000
15.000 Gi KM.000
Đĩa gia vị gốm Bát Tràng phong cách Nhật

Giảm 0%

Giá niêm yết: 27,000
27 Gi KM.000
Tượng Tam Đa Cao 70cm

Giảm 0%

Giá niêm yết: 5,000,000
5.000 Gi KM.000
 Đĩa tròn số 1 gốm Bát Tràng phong cách Nhật

Giảm 0%

Giá niêm yết: 210,000
210 Gi KM.000
Tượng Tam Đa Cao 75cm

Giảm 0%

Giá niêm yết: 10,000,000
10.000 Gi KM.000
 Đĩa tròn số 6 gốm Bát Tràng phong cách Nhật

Giảm 0%

Giá niêm yết: 55,000
55 Gi KM.000
Tượng Tam Đa No Đủ Cao 35cm

Giảm 0%

Giá niêm yết: 1,500,000
1.500 Gi KM.000
 Khay chữ nhật gốm Bát Tràng phong cách Nhật số 1

Giảm 0%

Giá niêm yết: 260,000
260 Gi KM.000
Tượng Tam Đa Tứ Linh Hội Tụ

Giảm 0%

Giá niêm yết: 12,000,000
12.000 Gi KM.000
 Khay chữ nhật gốm phong cách Nhật số 3

Giảm 0%

Giá niêm yết: 140,000
140 Gi KM.000
Tượng Thần Tài - Thổ Địa 22cm

Giảm 0%

Giá niêm yết: 500,000
500 Gi KM.000
 Khay cong gốm Bát Tràng phong cách Nhật số 3

Giảm 0%

Giá niêm yết: 150,000
150 Gi KM.000
Tượng Thần Tài - Thổ Địa 28cm

Giảm 0%

Giá niêm yết: 680,000
680 Gi KM.000
 Muỗng canh gốm Bát Tràng phong cách Nhật

Giảm 0%

Giá niêm yết: 40,000
40 Gi KM.000
Lọ Lục Bình Bách Điểu Men Rạn Cổ

Giảm 0%

Giá niêm yết: 4,000,000
4.000 Gi KM.000
Điếu Bát Mãng Xà

Giảm 0%

Giá niêm yết: 2,600,000
2.600 Gi KM.000
Lọ Lục Bình Cổ Đồ Phú Quý Men Rạn Cổ

Giảm 0%

Giá niêm yết: 5,500,000
5.500 Gi KM.000
Điếu Bát Sơn Dương

Giảm 0%

Giá niêm yết: 2,600,000
2.600 Gi KM.000
Lọ Lục Bình Đắp Nổi Cá Chép Vượt vũ Môn

Giảm 0%

Giá niêm yết: 21,000,000
21.000 Gi KM.000
Điếu Bát Hươu 01

Giảm 0%

Giá niêm yết: 2,600,000
2.600 Gi KM.000
Lọ Lục Bình Đắp Nổi Cảnh Công Cúc Vạn Thọ

Giảm 0%

Giá niêm yết: 20,000,000
20.000 Gi KM.000
Điếu Bát Hươu 02

Giảm 0%

Giá niêm yết: 2,600,000
2.600 Gi KM.000
Lọ Lục Bình Đắp Nổi Cây Tùng

Giảm 0%

Giá niêm yết: 25,000,000
25.000 Gi KM.000
Điếu Bát Rồng

Giảm 0%

Giá niêm yết: 2,600,000
2.600 Gi KM.000
Lọ Lục Bình Đắp Nổi Chim Công

Giảm 0%

Giá niêm yết: 20,000,000
20.000 Gi KM.000
Bộ Cá Chép Bọc Đồng Cao Cấp

Giảm 0%

Giá niêm yết: 4,200,000
4.200 Gi KM.000
Lọ Lục Bình Đắp Nổi Cảnh Tứ Cảnh

Giảm 0%

Giá niêm yết: 40,000,000
40.000 Gi KM.000
Bộ Trà Kỳ Lân Bọc Đồng

Giảm 0%

Giá niêm yết: 4,200,000
4.200 Gi KM.000
Lọ Lục Bình Tăng Tài Tiến Lộc Cao 1,7m

Giảm 0%

Giá niêm yết: 20,000,000
20.000 Gi KM.000
Bộ Trà Rồng Bọc Đồng

Giảm 0%

Giá niêm yết: 4,200,000
4.200 Gi KM.000
Lọ Lục Bình Men Rạn Cổ Bình An May Mắn

Giảm 0%

Giá niêm yết: 20,000,000
20.000 Gi KM.000
Điếu Bát Hươu 03

Giảm 0%

Giá niêm yết: 2,600,000
2.600 Gi KM.000
Lọ Lục Bình Ngũ Long Chầu Nguyệt Cao 1,55m

Giảm 0%

Giá niêm yết: 20,000,000
20.000 Gi KM.000
Điếu Bát Rồng 02

Giảm 0%

Giá niêm yết: 2,600,000
2.600 Gi KM.000
Lọ Lục Bình Ngũ Phúc Cao 1,6m

Giảm 0%

Giá niêm yết: 8,990,000
8.990 Gi KM.000
Hộp Đựng Thuốc Lào Bằng Đồng

Giảm 0%

Giá niêm yết: 800,000
800 Gi KM.000
Lọ Lục Bình Ngũ Phúc Cao 1,4m

Giảm 0%

Giá niêm yết: 8,490,000
8.490 Gi KM.000
Hộp Đựng Thuốc Lào Chim Ưng

Giảm 0%

Giá niêm yết: 800,000
800 Gi KM.000
Lọ Lục Bình Phúc Lộc Thọ Men Màu

Giảm 0%

Giá niêm yết: 12,000,000
12.000 Gi KM.000
Trọn Bộ Điếu Bát Bọc Đồng

Giảm 0%

Giá niêm yết: 3,200,000
3.200 Gi KM.000
Lọ Lục Bình Phúc Lộc Thọ Men Rạn Cổ Cao 1,55m

Giảm 0%

Giá niêm yết: 4,900,000
4.900 Gi KM.000
Bộ Tranh Cá Chép Vượt Vũ Môn

Giảm 0%

Giá niêm yết: 3,500,000
3.500 Gi KM.000