ẤM TỬ SA BÁT TRÀNG CHÍNH HÃNG [TUẤN LÂM]

Hỗ trợ&đặt hàng

GỐM SỨ HOÀNG GIA
Tử sa liền khay lá bồ đề

Giảm 0%

Giá niêm yết: 850,000
850 Gi KM.000
Bộ trà cây thông chỉ đỏ liền khay

Giảm 0%

Giá niêm yết: 1,500,000
1.500 Gi KM.000
Bộ ấm trà tử sa Cây thông nâu chỉ đỏ

Giảm 0%

Giá niêm yết: 600,000
600 Gi KM.000
Bộ trà ĐỘC ẨM

Giảm 0%

Giá niêm yết: 450,000
450 Gi KM.000
Cây thông xanh chỉ bạc

Giảm 0%

Giá niêm yết: 600,000
600 Gi KM.000
Bộ trà tử sa - Cây thông nâu

Giảm 0%

Giá niêm yết: 600,000
600 Gi KM.000
Cây thông chỉ bạc

Giảm 0%

Giá niêm yết: 600,000
600 Gi KM.000
Chóp đen chỉ bạc kèm phụ kiện và khay

Giảm 0%

Giá niêm yết: 1,360,000
1.360 Gi KM.000
Bộ trà tử sa bọc đồng bạch kèm phụ kiện- Chóp đai nâu

Giảm 0%

Giá niêm yết: 3,450,000
3.450 Gi KM.000
ẤM TRÀ TỬ SA BỌC ĐỒNG - CHÓP S1

Giảm 0%

Giá niêm yết: 2,200,000
2.200 Gi KM.000
ẤM TRÀ TỬ SA -Chóp s1 chỉ nâu

Giảm 0%

Giá niêm yết: 500,000
500 Gi KM.000
BỘ TRÀ TỬ SA -Chóp S1 nâu chỉ đỏ

Giảm 0%

Giá niêm yết: 500,000
500 Gi KM.000
Bình Trà Tử Sa - chóp S1 nâu chỉ đỏ

Giảm 0%

Giá niêm yết: 500,000
500 Gi KM.000
Ấm Trà Tử Sa Bọc Đồng - Chóp số 1 chỉ bạc  kèm phụ kiện

Giảm 0%

Giá niêm yết: 3,450,000
3.450 Gi KM.000
Ấm Trà Tử Sa Chóp S1 nâu

Giảm 0%

Giá niêm yết: 500,000
500 Gi KM.000
Chóp S1 chỉ nâu chỉ đỏ

Giảm 0%

Giá niêm yết: 500,000
500 Gi KM.000
Chóp S1 nâu chỉ đỏ

Giảm 0%

Giá niêm yết: 500,000
500 Gi KM.000
Chóp S1 nâu chỉ đỏ kèm phụ kiện

Giảm 0%

Giá niêm yết: 1,360,000
1.360 Gi KM.000
Trúc đào đen chỉ bạc liên khay

Giảm 0%

Giá niêm yết: 450,000
450 Gi KM.000
Chuông S1  đầy đủ phụ kiện

Giảm 0%

Giá niêm yết: 1,360,000
1.360 Gi KM.000
Chuông số 1 đen chỉ bạc

Giảm 0%

Giá niêm yết: 500,000
500 Gi KM.000
Chuông số 1 nâu

Giảm 0%

Giá niêm yết: 500,000
500 Gi KM.000
Chuông số 1 đen chỉ bạc

Giảm 0%

Giá niêm yết: 500,000
500 Gi KM.000
Chuông nâu số 1 liền khay 2 lớp

Giảm 0%

Giá niêm yết: 700,000
700 Gi KM.000
Đai eo chỉ xanh

Giảm 0%

Giá niêm yết: 550,000
550 Gi KM.000
Đai eo xanh chỉ bạc

Giảm 0%

Giá niêm yết: 550,000
550 Gi KM.000
Đai eo nâu chỉ đỏ

Giảm 0%

Giá niêm yết: 550,000
550 Gi KM.000
Đào S1 nâu

Giảm 0%

Giá niêm yết: 550,000
550 Gi KM.000
Măng cụt nâu

Giảm 0%

Giá niêm yết: 550
Gi KM.000
Măng cụt nâu liề khay

Giảm 100%

Giá niêm yết: 900,000
Gi KM.000
Miệng rộng quai đồng

Giảm 0%

Giá niêm yết: 600,000
600 Gi KM.000
Miệng rộng quai đồng nâu kèm khay

Giảm 0%

Giá niêm yết: 1,500,000
1.500 Gi KM.000
Tay ngang bọc đồng + phụ kiện và khay

Giảm 0%

Giá niêm yết: 3,500,000
3.500 Gi KM.000
Tích nâu bọc đồng + phụ kiện và khay

Giảm 0%

Giá niêm yết: 3,450,000
3.450 Gi KM.000
Tích phúc lộc thọ chỉ đỏ +phụ kiện và khay

Giảm 0%

Giá niêm yết: 1,360,000
1.360 Gi KM.000
Tích phúc lộc thọ gồm đen chỉ bạc +phục kiện và khay

Giảm 0%

Giá niêm yết: 1,360,000
1.360 Gi KM.000
Tống phúc lộc thọ gốm nâu kèm phụ kiện và khay

Giảm 0%

Giá niêm yết: 1,360,000
1.360 Gi KM.000
Tổng phúc lộc thọ  xanh bọc đồng +phụ kiện và khay

Giảm 0%

Giá niêm yết: 3,450,000
3.450 Gi KM.000
Tống phúc lộc thọ nâu bọc đồng bạch

Giảm 0%

Giá niêm yết: 2,200,000
2.200 Gi KM.000
Tống phúc lộc thọ nâu chỉ đỏ kèm khay

Giảm 0%

Giá niêm yết: 900,000
900 Gi KM.000
Tống phúc lộc thọ nâu kèm khay và phụ kiên

Giảm 0%

Giá niêm yết: 1,360,000
1.360 Gi KM.000
Tống phúc lộc thọ chỉ xanh

Giảm 0%

Giá niêm yết: 600,000
600 Gi KM.000
Tống PLT xanh kèm khay

Giảm 0%

Giá niêm yết: 1,500,000
1.500 Gi KM.000
Trống đai nâu chỉ đỏ

Giảm 0%

Giá niêm yết: 550,000
550 Gi KM.000
Trống đai lòng thủy tinh

Giảm 0%

Giá niêm yết: 550,000
550 Gi KM.000
Tử sa liền khay lá bồ đề

Giảm 0%

Giá niêm yết: 850,000
850 Gi KM.000
Ấm tử sa sao trắng đỏ 1

Giảm 0%

Giá niêm yết: 600,000
600 Gi KM.000
Ấm tử sa sao trắng 02

Giảm 0%

Giá niêm yết: 600,000
600 Gi KM.000
Ấm tử sa vẽ trúc 01

Giảm 0%

Giá niêm yết: 600,000
600 Gi KM.000
Ấm tử sa vẽ hoa

Giảm 0%

Giá niêm yết: 600,000
600 Gi KM.000
Ấm tử sa vẽ hoa 2

Giảm 0%

Giá niêm yết: 600,000
600 Gi KM.000
Ấm tử sa vẽ hoa 03

Giảm 0%

Giá niêm yết: 600,000
600 Gi KM.000
ẤM tử sa vẽ hoa 04

Giảm 0%

Giá niêm yết: 600,000
600 Gi KM.000
Tích PLT Xanh Chỉ 01

Giảm 0%

Giá niêm yết: 600,000
600 Gi KM.000
Ấm tử sa vẽ hoa 05

Giảm 0%

Giá niêm yết: 600,000
600 Gi KM.000
Tích PLT chỉ bạc

Giảm 0%

Giá niêm yết: 600,000
600 Gi KM.000
Ấm tử sa vẽ hoa 06

Giảm 0%

Giá niêm yết: 600,000
600 Gi KM.000
Tích PLT chỉ đỏ

Giảm 0%

Giá niêm yết: 600,000
600 Gi KM.000
Tích PLT nâu

Giảm 0%

Giá niêm yết: 600,000
600 Gi KM.000
Tống PLT xanh chỉ

Giảm 0%

Giá niêm yết: 600,000
600 Gi KM.000
Tống PLT chỉ bạc

Giảm 0%

Giá niêm yết: 600,000
600 Gi KM.000
Tống PLT nâu

Giảm 0%

Giá niêm yết: 600,000
600 Gi KM.000
Đào S1 chỉ bạc

Giảm 0%

Giá niêm yết: 550,000
550 Gi KM.000
Chóp S1 chỉ bạc

Giảm 0%

Giá niêm yết: 500,000
500 Gi KM.000
Chóp S1 chỉ đỏ

Giảm 0%

Giá niêm yết: 500,000
500 Gi KM.000
Chuông S1 chỉ bạc

Giảm 0%

Giá niêm yết: 500,000
500 Gi KM.000
Bộ ấm chén gốm tử sa sao trắng

Giảm 0%

Giá niêm yết: 600,000
600 Gi KM.000
Bộ ấm chén gốm tử sa sao vàng

Giảm 0%

Giá niêm yết: 600,000
600 Gi KM.000
Bộ ấm chén hình chóp 3 chân màu vàng

Giảm 0%

Giá niêm yết: 550,000
550 Gi KM.000
Bộ ấm chén hoa đào và phụ kiện

Giảm 0%

Giá niêm yết: 600,000
600 Gi KM.000
Phụ kiện xanh chỉ

Giảm 0%

Giá niêm yết: 450,000
450 Gi KM.000
Phụ kiện chỉ bạc

Giảm 0%

Giá niêm yết: 450,000
450 Gi KM.000
Phụ kiện chỉ đỏ

Giảm 0%

Giá niêm yết: 450,000
450 Gi KM.000
Phụ kiện nâu

Giảm 0%

Giá niêm yết: 400,000
400 Gi KM.000
Cây thông xanh chỉ

Giảm 0%

Giá niêm yết: 600,000
600 Gi KM.000
Cây thông chỉ bạc

Giảm 0%

Giá niêm yết: 600,000
600 Gi KM.000
Trống đai xanh chỉTrống đai xanh chỉ

Giảm 0%

Giá niêm yết: 550,000
550 Gi KM.000
Trống đai chỉ bạc

Giảm 0%

Giá niêm yết: 550,000
550 Gi KM.000
Trống đai chỉ đỏ

Giảm 0%

Giá niêm yết: 550,000
550 Gi KM.000
Trống đai nâu

Giảm 0%

Giá niêm yết: 550,000
550 Gi KM.000
Miệng rộng quai đồng

Giảm 0%

Giá niêm yết: 600,000
600 Gi KM.000
Tích S2 chỉ bạc

Giảm 0%

Giá niêm yết: 506,800
506 Gi KM.000
Tích S2 chỉ đỏ

Giảm 0%

Giá niêm yết: 550,000
550 Gi KM.000
Tích S2 nâu

Giảm 0%

Giá niêm yết: 550,000
550 Gi KM.000
Bộ ấm tử sa đắp nổi hoa mai - lòng xanh

Giảm 0%

Giá niêm yết: 500,000
500 Gi KM.000
Bộ ấm tử sa đen - Đắp nổi hoa phù dung

Giảm 0%

Giá niêm yết: 650,000
650 Gi KM.000
Bộ ấm tử sa đen - Đắp nổi hoa phù dung đỏ

Giảm 0%

Giá niêm yết: 590,000
590 Gi KM.000
Bộ ấm tử sa đỏ - Đắp nổi hoa phù dung đen

Giảm 0%

Giá niêm yết: 600,000
600 Gi KM.000
Bộ phụ kiện tử sa bộc đồng bạch

Giảm 0%

Giá niêm yết: 1,000,000
1.000 Gi KM.000
Nậm rượu tử sa 1 bầu

Giảm 0%

Giá niêm yết: 500,000
500 Gi KM.000