KHAY TRÀ

Hỗ trợ&đặt hàng

GỐM SỨ HOÀNG GIA
Khay trà 01

Giảm 0%

Giá niêm yết: Liên hệ
Lin hệ
Khay trà 02

Giảm 0%

Giá niêm yết: Liên hệ
Lin hệ
Khay bát giác lớn

Giảm 0%

Giá niêm yết: 250,000
250 Gi KM.000
Khay Indo trung vàng cánh gián.

Giảm 0%

Giá niêm yết: 250,000
250 Gi KM.000
Khay tay nối trung

Giảm 0%

Giá niêm yết: 170,000
170 Gi KM.000
Khay trà bọc đồng 4 góc

Giảm 0%

Giá niêm yết: 600,000
600 Gi KM.000
Khay trà gỗ

Giảm 0%

Giá niêm yết: 450,000
450 Gi KM.000
Khay trà gỗ 01

Giảm 0%

Giá niêm yết: 800,000
800 Gi KM.000
Khay trà gỗ 02

Giảm 0%

Giá niêm yết: 900,000
900 Gi KM.000
Khay trà gỗ 03

Giảm 0%

Giá niêm yết: 1,200,000
1.200 Gi KM.000
Khay trà gỗ nguyên khối 01

Giảm 0%

Giá niêm yết: 1,500,000
1.500 Gi KM.000
Khay trà gỗ nguyên khối 02

Giảm 0%

Giá niêm yết: 1,500,000
1.500 Gi KM.000
Khay trà gỗ nguyên khối 03

Giảm 0%

Giá niêm yết: 1,500,000
1.500 Gi KM.000
Khay trà gỗ nguyên khối 04

Giảm 0%

Giá niêm yết: 1,500,000
1.500 Gi KM.000
Khay trà gỗ nguyên khối 05

Giảm 0%

Giá niêm yết: 1,500,000
1.500 Gi KM.000
Khay trà gỗ nguyên khối 06

Giảm 0%

Giá niêm yết: 1,800,000
1.800 Gi KM.000
Khay trà gỗ nguyên khối 07

Giảm 0%

Giá niêm yết: 1,500,000
1.500 Gi KM.000
Khay trà gỗ nguyên khối 08

Giảm 0%

Giá niêm yết: 1,500,000
1.500 Gi KM.000
Khay trà gỗ nguyên khối 09

Giảm 0%

Giá niêm yết: 150,000
150 Gi KM.000
Khay trà gỗ nguyên khối 10

Giảm 0%

Giá niêm yết: 1,500,000
1.500 Gi KM.000
Khay tre lỗ lớn 01

Giảm 0%

Giá niêm yết: 270,000
270 Gi KM.000
Khay tre lỗ lớn 01

Giảm 0%

Giá niêm yết: 290,000
290 Gi KM.000
Khay tre lỗ nhỏ 01

Giảm 0%

Giá niêm yết: 170,000
170 Gi KM.000
Khay tre lỗ nhỏ 02

Giảm 0%

Giá niêm yết: 190,000
190 Gi KM.000
Khay tre nhỏ 15x25

Giảm 0%

Giá niêm yết: 150,000
150 Gi KM.000
Khay vuông đại

Giảm 0%

Giá niêm yết: 280,000
280 Gi KM.000
Khay trà gỗ 04

Giảm 0%

Giá niêm yết: 1,200,000
1.200 Gi KM.000