ẤM CHÉN

Hỗ trợ&đặt hàng

GỐM SỨ HOÀNG GIA
Ấm chén

Giảm 0%

Hãng: GỐM SỨ BÁT TRÀNG | Model: AW- A800SV(WB)
Giá niêm yết: 1.200.000
1.200 Giá KM.000
Ấm chén gốm bộ ấm vuông - vẽ hoa đào - men cổ

Giảm 0%

Hãng: GỐM SỨ BÁT TRÀNG | Model: AW- A800SV(WB)
Giá niêm yết: 600.000
600 Giá KM.000
Ấm chén gốm bộ vại - vẽ chuồn chuồn - men cổ

Giảm 0%

Hãng: GỐM SỨ BÁT TRÀNG | Model: AW- A800SV(WB)
Giá niêm yết: 600.000
600 Giá KM.000
Ấm chén trắng dáng bẹt - vẽ hoa tóc tiên

Giảm 0%

Hãng: GỐM SỨ BÁT TRÀNG | Model: AW- A800SV(WB)
Giá niêm yết: 650.000
650 Giá KM.000
Ấm Giả Cổ Phượng

Giảm 0%

Hãng: GỐM SỨ BÁT TRÀNG | Model: AW- A800SV(WB)
Giá niêm yết: Liên hệ
0 Giá KM.000
Ấm tích cao cấp Bát Tràng vẽ tay hoa dây - 1.25 lít

Giảm 0%

Hãng: GỐM SỨ BÁT TRÀNG | Model: AW- A800SV(WB)
Giá niêm yết: 800.000
800 Giá KM.000
Ấm tích vẽ sơn thủy - men rạn cổ - bọc đồng - 1.5 lít

Giảm 0%

Hãng: GỐM SỨ BÁT TRÀNG | Model: AW- A800SV(WB)
Giá niêm yết: 1.500.000
1.500 Giá KM.000
Ấm tích vẽ tay hoa sen - men lam cổ - bọc đồng - 1.5 lít

Giảm 0%

Hãng: GỐM SỨ BÁT TRÀNG | Model: AW- A800SV(WB)
Giá niêm yết: 1.500.000
1.500 Giá KM.000
Ấm tích vẽ tay hoa sen - men lam cổ - không bọc đồng - 1.5 lít

Giảm 0%

Hãng: GỐM SỨ BÁT TRÀNG | Model: AW- A800SV(WB)
Giá niêm yết: 1.100.000
1.100 Giá KM.000
Ấm tích vẽ trúc lâm thất hiền - số 2 - bọc đồng

Giảm 0%

Hãng: GỐM SỨ BÁT TRÀNG | Model: AW- A800SV(WB)
Giá niêm yết: 1.200.000
1.200 Giá KM.000
Ấm tích vẽ trúc lâm thất hiền 1,25 lit - men xanh

Giảm 0%

Hãng: GỐM SỨ BÁT TRÀNG | Model: AW- A800SV(WB)
Giá niêm yết: 850.000
850 Giá KM.000
Bát tiền quai đồng

Giảm 0%

Hãng: GỐM SỨ BÁT TRÀNG | Model: AW- A800SV(WB)
Giá niêm yết: Liên hệ
0 Giá KM.000
Bộ ấm chén - màu trắng xanh - men lam cổ

Giảm 0%

Hãng: GỐM SỨ BÁT TRÀNG | Model: AW- A800SV(WB)
Giá niêm yết: 500.000
500 Giá KM.000
Bộ ấm chén - men lam cổ 2

Giảm 0%

Hãng: GỐM SỨ BÁT TRÀNG | Model: AW- A800SV(WB)
Giá niêm yết: 550.000
550 Giá KM.000
Bộ ấm chén - men rạn cổ bọc đồng 2

Giảm 0%

Hãng: GỐM SỨ BÁT TRÀNG | Model: AW- A800SV(WB)
Giá niêm yết: 1.200.000
1.200 Giá KM.000
Bộ ấm chén - men rạn cổ bọc đồng 1

Giảm 0%

Hãng: GỐM SỨ BÁT TRÀNG | Model: AW- A800SV(WB)
Giá niêm yết: 1.100.000
1.100 Giá KM.000
Bộ ấm chén dáng BATO số 2 - vẽ Cá - men cổ

Giảm 0%

Hãng: GỐM SỨ BÁT TRÀNG | Model: AW- A800SV(WB)
Giá niêm yết: 500.000
500 Giá KM.000
Bộ ấm chén dáng nhật - đầy đủ phụ kiện - men rạn cổ bọc đồng

Giảm 0%

Hãng: GỐM SỨ BÁT TRÀNG | Model: AW- A800SV(WB)
Giá niêm yết: 1.600.000
1.600 Giá KM.000
Bộ ấm chén dáng Nhật - men rạn cổ bọc đồng - nghệ nhân

Giảm 0%

Hãng: GỐM SỨ BÁT TRÀNG | Model: AW- A800SV(WB)
Giá niêm yết: 1.200.000
1.200 Giá KM.000
Bộ ấm chén dáng Nhật - men rạn cổ bọc đồng

Giảm 0%

Hãng: GỐM SỨ BÁT TRÀNG | Model: AW- A800SV(WB)
Giá niêm yết: 1.000.000
1.000 Giá KM.000
Bộ ấm chén gốm Bát Tràng - Aladanh - lòng trắng

Giảm 0%

Hãng: GỐM SỨ BÁT TRÀNG | Model: AW- A800SV(WB)
Giá niêm yết: 900.000
900 Giá KM.000
Bộ ấm chén gốm Bát Tràng - Aladanh - lòng xanh

Giảm 0%

Hãng: GỐM SỨ BÁT TRÀNG | Model: AW- A800SV(WB)
Giá niêm yết: 1.200.000
1.200 Giá KM.000
Bộ ấm chén gốm dáng BATO số 2 - vẽ hoa đào - men cổ

Giảm 0%

Hãng: GỐM SỨ BÁT TRÀNG | Model: AW- A800SV(WB)
Giá niêm yết: 500.000
500 Giá KM.000
Bộ ấm chén gốm quai ngang - vẽ Cá - men cổ

Giảm 0%

Hãng: GỐM SỨ BÁT TRÀNG | Model: AW- A800SV(WB)
Giá niêm yết: 500.000
500 Giá KM.000
Bộ ấm chén hoa lá xanh - dáng lùn

Giảm 0%

Hãng: GỐM SỨ BÁT TRÀNG | Model: AW- A800SV(WB)
Giá niêm yết: 500.000
500 Giá KM.000
Bộ ấm chén hoa lá xanh - dáng lùn và phụ kiện

Giảm 0%

Hãng: GỐM SỨ BÁT TRÀNG | Model: AW- A800SV(WB)
Giá niêm yết: 600.000
600 Giá KM.000
Bộ ấm chén hoa lá xanh - Men cổ - Dáng tròn

Giảm 0%

Hãng: GỐM SỨ BÁT TRÀNG | Model: AW- A800SV(WB)
Giá niêm yết: 600.000
600 Giá KM.000
Bộ ấm chén khắc chìm - Hoa sen

Giảm 0%

Hãng: GỐM SỨ BÁT TRÀNG | Model: AW- A800SV(WB)
Giá niêm yết: 800.000
800 Giá KM.000
Bộ ấm chén men cổ vẽ chuồn chuồn

Giảm 0%

Hãng: GỐM SỨ BÁT TRÀNG | Model: AW- A800SV(WB)
Giá niêm yết: 800.000
800 Giá KM.000
Bộ ấm chén men kem vẽ hoa đào bọc đồng - nghệ nhân

Giảm 0%

Hãng: GỐM SỨ BÁT TRÀNG | Model: AW- A800SV(WB)
Giá niêm yết: 1.200.000
1.200 Giá KM.000
Bộ ấm chén men lam 4

Giảm 0%

Hãng: GỐM SỨ BÁT TRÀNG | Model: AW- A800SV(WB)
Giá niêm yết: 500.000
500 Giá KM.000
Bộ ấm chén tống quai ngang - vẽ trúc lâm thất hiền

Giảm 0%

Hãng: GỐM SỨ BÁT TRÀNG | Model: AW- A800SV(WB)
Giá niêm yết: 450.000
450 Giá KM.000
Bộ ấm chén tống quai ngang bọc đồng - vẽ trúc lâm thất hiền

Giảm 0%

Hãng: GỐM SỨ BÁT TRÀNG | Model: AW- A800SV(WB)
Giá niêm yết: 1.200.000
1.200 Giá KM.000
Bộ ấm chén tử sa dáng chóp - men nâu - bọc đồng - không khay

Giảm 0%

Hãng: GỐM SỨ BÁT TRÀNG | Model: AW- A800SV(WB)
Giá niêm yết: 1.500.000
1.500 Giá KM.000
Bộ ấm chén vai vuông hoa mai trắng

Giảm 0%

Hãng: GỐM SỨ BÁT TRÀNG | Model: AW- A800SV(WB)
Giá niêm yết: 600.000
600 Giá KM.000
Bộ ấm chén vai vuông khắc hoa mai - đầy đủ phụ kiện - bọc đồng cao cấp

Giảm 0%

Hãng: GỐM SỨ BÁT TRÀNG | Model: AW- A800SV(WB)
Giá niêm yết: 1.650.000
1.650 Giá KM.000
Bộ ấm chén vai vuông khắc hoa mai - đầy đủ phụ kiện

Giảm 0%

Hãng: GỐM SỨ BÁT TRÀNG | Model: AW- A800SV(WB)
Giá niêm yết: 950.000
950 Giá KM.000
Bộ ấm chén vung lõm bọc đồng - vẽ trúc lâm thất hiền

Giảm 0%

Hãng: GỐM SỨ BÁT TRÀNG | Model: AW- A800SV(WB)
Giá niêm yết: 850.000
850 Giá KM.000
Bộ ấm chén vuốt - men rạn cổ bọc đồng

Giảm 0%

Hãng: GỐM SỨ BÁT TRÀNG | Model: AW- A800SV(WB)
Giá niêm yết: 900.000
900 Giá KM.000
Bộ ấm chén vuốt bọc đồng số 2 - vẽ trúc lâm thất hiền

Giảm 0%

Hãng: GỐM SỨ BÁT TRÀNG | Model: AW- A800SV(WB)
Giá niêm yết: 1.100.000
1.100 Giá KM.000
Bộ ấm chén vuốt số 2 - vẽ trúc lâm thất hiền

Giảm 0%

Hãng: GỐM SỨ BÁT TRÀNG | Model: AW- A800SV(WB)
Giá niêm yết: 650.000
650 Giá KM.000
Bộ ấm tích cao cấp Bát Tràng vẽ tay hoa dây - men lam - 1.25 lít

Giảm 0%

Hãng: GỐM SỨ BÁT TRÀNG | Model: AW- A800SV(WB)
Giá niêm yết: 1.500.000
1.500 Giá KM.000
Bộ ấm tích cao cấp Bát Tràng vẽ tay hoa dây - men lam - 2 lít

Giảm 0%

Hãng: GỐM SỨ BÁT TRÀNG | Model: AW- A800SV(WB)
Giá niêm yết: 1.550.000
1.550 Giá KM.000
Bộ ấm tích vẽ hoa đào 1,3 lít

Giảm 0%

Hãng: GỐM SỨ BÁT TRÀNG | Model: AW- A800SV(WB)
Giá niêm yết: 900.000
900 Giá KM.000
Bộ bình nước xanh vẽ hoa anh đào trắng

Giảm 0%

Hãng: GỐM SỨ BÁT TRÀNG | Model: AW- A800SV(WB)
Giá niêm yết: 1.500.000
1.500 Giá KM.000
Bộ pha trà hướng thiện - vẽ hoa sen - đầy đủ phụ kiện

Giảm 0%

Hãng: GỐM SỨ BÁT TRÀNG | Model: AW- A800SV(WB)
Giá niêm yết: 1.200.000
1.200 Giá KM.000
Bộ pha trà hướng thiện - vẽ hoa sen

Giảm 0%

Hãng: GỐM SỨ BÁT TRÀNG | Model: AW- A800SV(WB)
Giá niêm yết: 500.000
500 Giá KM.000
Bộ vại bọc đồng men cổ - vẽ trúc lâm thất hiền

Giảm 0%

Hãng: GỐM SỨ BÁT TRÀNG | Model: AW- A800SV(WB)
Giá niêm yết: 1.000.000
1.000 Giá KM.000
Bộ vại bọc đồng men rạn cổ - vẽ trúc sơn thủy

Giảm 0%

Hãng: GỐM SỨ BÁT TRÀNG | Model: AW- A800SV(WB)
Giá niêm yết: 1.200.000
1.200 Giá KM.000
Bộ trà

Giảm 0%

Hãng: GỐM SỨ BÁT TRÀNG | Model: AW- A800SV(WB)
Giá niêm yết: 950.000
950 Giá KM.000
Tách Cafe thấp nhiều màu cao12.5cm, rộng 8 cm

Giảm 0%

Hãng: GỐM SỨ BÁT TRÀNG | Model: AW- A800SV(WB)
Giá niêm yết: 102.000
102 Giá KM.000