Tranh tứ quý Tùng - Cúc - Trúc - Mai đắp nổi - rộng 34cm - cao 56cm